Pageloader

Stensturegatan

//Stensturegatan
Renovering av lägenheter

Category:

Client: Wallenstam

Date: pågående

Stensturegatan 42/44

Totalrenovering av 30 lägenheter och ca 1800 kvm allmänna ytor. Grundförstärkning och stomförstärkning inför påbyggnad av fyra våningar med 30 lägenheter.