Pageloader

Studentbostäder

//Studentbostäder
Ombyggnad/renovering

Category:

Client: SGS stiftelse

Date: 2017-2018

SGS Studentbostäder

Ombyggnad/renovering av 39 st lägenheter på uppdrag av SGS stiftelse.